Kuchnia grecka jest niewátpliwie jedną z najbardziej znanych na świecie.